דירה להשכרה במרכז העיר - תל אביב-יפו

1 חדרים, 57 מ"ר שטח בנוי, בקומה קומת קרקע, פינוי מידית

₪9,400,000

בצפון הישן ברחוב בן יהודה 

נכס מסחרי שחלקו מוסב למגורים

 מרתף של כ 15.9 מ״ר
 בקומת קרקע כ 61.7 מ״ר
 קיימת הצמדה של רחבה חיצונית לנכס של כ 33 מ״ר הרשומה בטאבו

בקומה א׳ כ 57.3 מ״ר + מרפסת שמש של כ39.4 מ״ר

קומה א׳ עם המרפסת מוסבת בימים אלו למגורים בסטטוס:

התקבל תיק מידע
גרמשוקה ותיק לוועדה המקומית עבר לפיקוד העורף לאישור חדר ממוגן כנדרש וממתינים לאישור טרם הגשה לוועדה
שולמו יועצים כגון מודדים, קונסטרוקטור, משרד אדריכלים וכיו"ב